Zmiany w module Kadry i Płace

Kadry i Płace są (obok Księgowości) jednym z dwóch modułów systemów ERP, jakie najczęściej wymagają aktualizacji. Wynika to z faktu, iż materia ta określona, zdefiniowana jest ramami obowiązującego prawa, a więc każda zmiana prawa pociąga za sobą potrzebę zaktualizowania używanego oprogramowania. Tak częste aktualizacje nie są wymuszane w takich obszarach, jak handel, zamówienia, CRM, produkcja, serwis czy projekty, ponieważ obszary te w dużo mniejszym (albo nawet żadnym) stopniu zdefiniowane są przepisami prawnymi. Najważniejszym wyjątkiem są tu stawki podatku VAT, ale one nie zmieniają się zbyt często.

Kilka dni temu opublikowana została najnowsza wersja modułu Kadry i Płace, w której wprowadzone zostały istotne z formalnego punktu widzenia zmiany, wśród których wymienić należy:

  • zaktualizowane wzory zaświadczeń ZUS Z-3 i Z-3a.
  • uwzględnienie nowego stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dn. 10.03.2016 w sprawie zrównania (podwyższenia) wysokości zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego.
  • dodano nowe elementy płacowe.
  • w module Kady i Płace uzupełniono kalendarz firmowy na rok 2017.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały w wersji Sage Symfonia Kadry i Płace 2016.d.

Klienci pracujący na Symfonii Kadry i Płace i posiadający aktywną usługę Gwarancji lub Symfopakiet mogą pobrać najnowszą wersję bez dopłat. Dotyczy to również posiadaczy modułu Symfonia Kadry i Płace w wersji 2016.