Weryfikacja plików JPK w Sage e-Audytor

Już od 1.07.2016 dla części przedsiębiorców pliki JPK stają się obowiązkową formą sprawozdawczości względem Urzędu Skarbowego. Producent systemu Symfonia udostępnił rozwiązanie Sage e-Audytor, które umożliwia weryfikację ich poprawności. Sage e-Audytor to platforma internetowa, która może być wykorzystywana przez firmy działające na polskim rynku, bez względu na wielkość, branże, ale również co bardzo istotne, bez względu na oprogramowanie, jakiego używa do generowania plików kontrolnych.

Sage e-Audytor umożliwia:

  • konwersję pierwotnego formatu pliku JPK do postaci czytelnej dla Użytkownika;
  • weryfikację poprawności informacji zawartych w piku JPK, identyfikację błędów oraz obszarów ryzyka podatkowego;
  • graficzną prezentację w postaci wykresu szczegółowych informacji dotyczących sytuacji firmy na podstawie danych zawartych w pliku JPK.

Sage e-Audytor oferowany jest w postaci pakietów handlowych: Basic, Premium i PwC. Poszczególne pakiety dają różne możliwości, do wykorzystania przez przedsiębiorców adekwatnie do ich potrzeb.

Po więcej informacji zapraszamy do POLKAS.