Zmiany w module Kadry i Płace

Kadry i Płace są (obok Księgowości) jednym z dwóch modułów systemów ERP, jakie najczęściej wymagają aktualizacji. Wynika to z faktu, iż materia ta określona, zdefiniowana jest ramami obowiązującego prawa, a więc każda zmiana prawa pociąga za sobą potrzebę zaktualizowania używanego oprogramowania. Tak częste aktualizacje nie są wymuszane w takich obszarach, jak handel, zamówienia, CRM, produkcja, serwis czy projekty, ponieważ obszary te w dużo mniejszym (albo nawet żadnym) stopniu zdefiniowane są przepisami prawnymi. Najważniejszym wyjątkiem są tu stawki podatku VAT, ale one nie zmieniają się zbyt często.

Aktualizacja modułu Kadry i Płace Sage Symfonia

Kilka dni temu opublikowana została najnowsza wersja modułu Kadry i Płace, w której wprowadzone zostały istotne z formalnego punktu widzenia zmiany, wśród których wymienić należy:

  • zaktualizowane wzory zaświadczeń ZUS Z-3 i Z-3a.
  • uwzględnienie nowego stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dn. 10.03.2016 w sprawie zrównania (podwyższenia) wysokości zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego.
  • dodano nowe elementy płacowe.
  • w module Kady i Płace uzupełniono kalendarz firmowy na rok 2017.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały w wersji Sage Symfonia Kadry i Płace 2016.d.

Klienci pracujący na Symfonii Kadry i Płace i posiadający aktywną usługę Gwarancji lub Symfopakiet mogą pobrać najnowszą wersję bez dopłat. Dotyczy to również posiadaczy modułu Symfonia Kadry i Płace w wersji 2016.