System ERP dla firm Comarch ERP Optima
Klasa systemu:ERP
Przeznaczenie:małe i średnie przedsiębiorstwa
Moduły systemu:Kasa / Bank, Faktury, Detal, Handel, iSklep24, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Środki Trwałe, HR, CRM, Analizy BI, Serwis, Pulpit Menadżera, Obieg Dokumentów, Mobilny Sprzedawca, Mobilny Menadżer

Program księgowy Comarch ERP Optima

System ERP Comarch OPTIMA to oprogramowanie przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. System ten charakteryzuje modułowa budowa, gdzie każdy z modułów obsługuje jeden obszar działania firmy. OPTIMA to zintegrowane, pracujące na jednej bazie danych rozwiązanie biznesowe, umożliwiające szybką wymianę informacji między poszczególnymi działami i oddziałami firmy.

Program Comarch Optima – zastosowanie

Program OPTIMA znajduje zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, a jej funkcje predestynują ją do obsługi takich działów jak księgowość, kadry i płace, fakturowanie i sprzedaż. Należy jednak pamiętać, iż rozwiązanie to daje również możliwość obsługi bardziej skomplikowanych i złożonych procesów biznesowych.

Integracja programu Comarch Optima

PolKas posiada doświadczenie w integracji COMARCH ERP OPTIMY z innymi systemami oraz w jej rozbudowie o nowe funkcjonalności, np. zestawienia, raporty, mechanizmy importu i eksportu. Tego typu rozwiązania powstają jako oprogramowanie dedykowane, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby i problemy Klientów.

Ponadto istnieją gotowe rozwiązania, wzbogacające standardową funkcjonalność oprogramowania. Są to między innymi: moduł Analizy Business Intelligence, archiwizacja w iBard24, sklep internetowy iSklep24, platforma handlowa iMall24 i inne.

Comarch Optima - wersja online ERP

System Comarch Optima oferowany jest również w modelu usługowym, tzw. SaaS (ang. Software as a Service). Użytkownicy tego oprogramowania mają więc wybór – albo zakupić licencje i wdrożyć system u siebie, albo wynająć oprogramowanie za cenę comiesięcznego abonamentu (tzw. iOptima24).

Plusem modelu tradycyjnego jest to, że firma staje się właścicielem licencji i w toku użytkowania ponosi tylko koszty roczne, związane z przedłużeniem gwarancji, aczkolwiek zakup upgradeu nie jest obowiązkowy.

Z kolei przewagą modelu SaaS jest brak kosztów początkowych, związanych z zakupem licencji, zamiast tego należy liczyć się z koniecznością opłacania miesięcznego abonamentu za użytkowanie oprogramowania. Dodatkowo, firma nie musi posiadać infrastruktury informatycznej, np. sieci czy serwerów.


Dodatkowo w zakresie oprogramowania Comarch ERP Optima oferujemy

  • analizę potrzeb Klienta oraz dobór optymalnych rozwiązań
  • wdrożenie oraz konfigurację oprogramowania COMARCH OPTIMA
  • integrację systemu ERP OPTIMA z pozostałymi programami w firmie oraz stworzenie rozwiązań dedykowanych dla potrzeb Klienta
  • powdrożeniową opiekę techniczną