Comarch ERP Optima
Klasa systemu: ERP
Przeznaczenie: małe i średnie przedsiębiorstwa
Moduły systemu: Kasa / Bank, Faktury, Detal, Handel, iSklep24, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Środki Trwałe, HR, CRM, Analizy BI, Serwis, Pulpit Menadżera, Obieg Dokumentów, Mobilny Sprzedawca, Mobilny Menadżer

Opis

System ERP Comarch OPTIMA to oprogramowanie przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. System ten charakteryzuje modułowa budowa, gdzie każdy z modułów obsługuje jeden obszar działania firmy. OPTIMA to zintegrowane, pracujące na jednej bazie danych rozwiązanie biznesowe, umożliwiające szybką wymianę informacji między poszczególnymi działami i oddziałami firmy.

Zastosowanie

OPTIMA znajduje zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, a jej funkcje predestynują ją do obsługi takich działów jak księgowość, kadry i płace, fakturowanie i sprzedaż. Należy jednak pamiętać, iż rozwiązanie to daje również możliwość obsługi bardziej skomplikowanych i złożonych procesów biznesowych.

Integracja

PolKas posiada doświadczenie w integracji OPTIMY z innymi systemami oraz w jej rozbudowie o nowe funkcjonalności, np. zestawienia, raporty, mechanizmy importu i eksportu. Tego typu rozwiązania powstają jako oprogramowanie dedykowane, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby i problemy Klientów.

Ponadto istnieją gotowe rozwiązania, wzbogacające standardową funkcjonalność oprogramowania. Są to między innymi: moduł Analizy Business Intelligence, archiwizacja w iBard24, sklep internetowy iSklep24, platforma handlowa iMall24 i inne.

Wersja online

System Comarch Optima oferowany jest również w modelu usługowym, tzw. SaaS (ang. Software as a Service). Użytkownicy tego oprogramowania mają więc wybór – albo zakupić licencje i wdrożyć system u siebie, albo wynająć oprogramowanie za cenę comiesięcznego abonamentu (tzw. iOptima24).

Plusem modelu tradycyjnego jest to, że firma staje się właścicielem licencji i w toku użytkowania ponosi tylko koszty roczne, związane z przedłużeniem gwarancji, aczkolwiek zakup upgradeu nie jest obowiązkowy.

Z kolei przewagą modelu SaaS jest brak kosztów początkowych, związanych z zakupem licencji, zamiast tego należy liczyć się z koniecznością opłacania miesięcznego abonamentu za użytkowanie oprogramowania. Dodatkowo, firma nie musi posiadać infrastruktury informatycznej, np. sieci czy serwerów.


Dodatkowo w zakresie oprogramowania Comarch ERP Optima oferujemy

  • analizę potrzeb Klienta oraz dobór optymalnych rozwiązań
  • wdrożenie oraz konfigurację oprogramowania OPTIMA
  • integrację OPTIMY z pozostałymi programami w firmie oraz stworzenie rozwiązań dedykowanych dla potrzeb Klienta
  • powdrożeniową opiekę techniczną