Bony na cyfryzację 2021 – najważniejsze informacje

Bony na cyfryzację są dofinansowaniem, z którego mogą korzystać mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Co może być przedmiotem tego dofinansowania? Jakie są najważniejsze warunki jego przyznania? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące bonów na cyfryzację znajdziesz poniżej.

Bony na cyfryzację – czym są i kto może z nich korzystać?

W dużym uproszczeniu bony na cyfryzację są dotacją przyznawaną w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Operacja jest realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Głównym celem tego typu wsparcia jest pomoc mikro- , małym i średnim przedsiębiorstwom w dobie pandemii. Jeżeli przedsiębiorstwo musi dostosować się do nowych uwarunkowań rynkowych, bony na cyfryzację są doskonałym sposobem na zdobycie środków finansowych koniecznych do tego celu. Firmy oraz branże, które szczególnie ucierpiały ze względu na pandemię, mają większą szansę na otrzymanie tej dotacji.

Tym samym dofinansowanie uzyskane w ramach bonów na cyfryzację może być przeznaczone chociażby na:

  • Usługi programistyczne lub zakup/licencjonowanie oprogramowania w celu wdrożenia albo opracowania rozwiązania cyfryzacyjnego. Jest to obowiązkowy komponent projektu.
  • Usługi doradcze lub szkoleniowe związane z wdrożeniem rozwiązania cyfryzacyjnego. Jest to komponent opcjonalny.
  • Zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego itp.) koniecznych do wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego. To również jest komponent opcjonalny.

Warto także nadmienić, że o dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce.

 

Bony na cyfryzację 2021 – wysokość ewentualnej dotacji oraz możliwy termin jej przyznania

Pomocą zostaną objęte wyłącznie te projekty, których koszty kwalifikowane będą się zawierać w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł. Co więcej, realna wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie 85% wartości kosztów kwalifikowanych. W praktyce oznacza to, że przy spełnieniu wszystkich warunków i uzyskaniu dodatkowych punktów, na przykład ze względu na wysokie szkody finansowe poniesione w związku z pandemią, maksymalna kwota dofinansowania może zawierać się w przedziale od 51 000 zł do 255 000 zł, zależnie od wysokości kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o przyznanie bonu na cyfryzację można składać od 20 września. Oficjalny termin zakończenia naboru to 20 października. Może on jednak ulec zmianie. Stanie się tak w sytuacji, jeżeli kwota dofinansowania wszystkich złożonych wniosków przekroczy 120% całkowitej kwoty przeznaczonej na tę dotację, czyli 110 milionów złotych. W takiej sytuacji nabór zostanie skrócony, a tym samym zakończony przed 20 października. Dlatego zdecydowanie nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku, ponieważ może się okazać, że po prostu się spóźnisz. Im szybciej rozpoczniesz starania o dotację, tym lepiej dla Ciebie.

Dlatego jeżeli jesteś przedsiębiorcą i masz możliwość skorzystania z bonu na cyfryzację, zastanów się nad jego zdobyciem. W dobie pandemii każda pomoc finansowa jest bardzo przydatna i jeżeli nie występują żadne przeciwwskazania, to kto wie, być może dzięki tym pieniądzom Twój biznes dodatkowo się rozwinie?