Bezpieczeństwo danych w chmurze – czy warto przechowywać dane w cloud computing?

Właściwa ochrona danych stanowi ważny aspekt działalności każdej firmy. Jedną z najskuteczniejszych metod przechowywania danych firmowych jest tzw. chmura. Czy warto przechowywać dane w cloud computing?

Na czym polega przechowywanie danych w chmurze?

Chmura obliczeniowa (z ang. cloud computing) to usługa przechowywania oraz wykorzystywania danych znajdujących się na zdalnych serwerach zdalnych, do których dostęp uzyskuje się poprzez połączenie internetowe. Dane przechowywanie w chmurze publicznej znajdują się w infrastrukturze IT zarządzanej przez wyspecjalizowaną firmę, która oferuje tego rodzaju usługi wielu podmiotom równocześnie. W przypadku chmury prywatnej pliki i dane są z kolei przechowywane w infrastrukturze IT, która należy do organizacji bądź innego podmiotu związanego umową z daną firmą.

Jedynie uprawnione osoby mają dostęp do przechowywanych plików. Dzięki połączeniu internetowemu mogą łączyć się z serwerami z dowolnego miejsca na ziemi. Nie ma potrzeby posiadania fizycznych nośników danych – wystarczy połączenie z siecią oraz dowolne urządzenie mobilne. Jeśli chodzi natomiast o fizyczne obiekty, w których przechowywane są serwery z danymi, to dostęp do nich jest równie utrudniony. Nowoczesne data center wykorzystywane przez dostawców usług IT to duże kompleksy pilnie strzeżone przez niepowołanymi osobami. Przejścia do wybranych części budynków są cały czas monitorowane, a jakiekolwiek anomalie są błyskawicznie raportowane. To wszystko wpływa na najwyższy poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych na nośnikach.

 

Przetwarzanie i przechowywanie w chmurze – wysoki poziom bezpieczeństwa

Poza bezpieczeństwem fizycznym dostawcy rozwiązań IT zapewniają również wysoki poziom bezpieczeństwa technologicznego. Najnowocześniejsze systemy i najlepsi specjaliści IT odpowiadają za prawidłowe działanie oferowanych usług przez całą dobę. W centrach stosowane są najnowsze systemy antywirusowe, algorytmy szyfrowania danych i firewalle, a także regularnie wykonuje się kopie zapasowe. 24-godzinny monitoring infrastruktury i natychmiastowa reakcja w przypadku jakichkolwiek niepokojących zdarzeń sprawia, że przechowywanie danych w chmurze jest pewne i bezpieczne.

Ważnym atutem tego rozwiązania jest też jego zgodność z aktualnymi przepisami prawa, standardami, normami i kodeksami branżowymi. Przykładowo, firma posiadająca data center na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi zagwarantować klientowi ochronę plików zgodnie m.in. z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z 2018 roku. Ponadto najlepsze centra posiadają też certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające jakość usług, takie jak m.in. ISO 22301 (Zarządzanie Ciągłością Działania) albo ISO 27018 (Bezpieczeństwo Danych w Chmurze).

System ERP w chmurze

Cloud computing zapewnia nie tylko przechowywanie danych, ale uruchomienie w chmurze systemu ERP. Nowoczesne oprogramowania tego rodzaju zawierają ogromną ilość danych, które muszą być profesjonalnie chronione przed wyciekiem. Popularnym sposobem uruchamiania ERP w chmurze jest model SaaS. Usługa ta gwarantuje klientowi pełną infrastrukturę IT, pomoc specjalistów i przede wszystkim bezpieczeństwo zapisanych plików. Firma w ramach miesięcznego abonamentu dostarcza klientowi specjalistyczne, gotowe do działania narzędzia. Zapewnia też regularne wykonywanie kopii zapasowych systemu.